Skriv omtale
×
Rating

Send omtale
forbrukslån

Skal du låne penger? Da sammenligner du lån her

Oppdatert 22/08/2017
 • Min. alder 21
  Rentesats Fra 6,99 %
  Lånebeløp 5 000 - 500 000
  Varighet 12 - 180 Måneder
  Lån nå
  Annonselenke
  Eff.rente 9,61%, 150.000,-, o/5 år, etabl.geb. 900,-, Totalt: 195.720,-
 • Min. alder 18
  Rentesats Fra 8,99 %
  Lånebeløp 5 000 - 500 000
  Varighet 12 - 180 Måneder
  Lån nå
  Annonselenke
  Eff.rente 17,80%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 95.872,-
 • Min. alder 21
  Rentesats Fra 7,95 %
  Lånebeløp 10 000 - 500 000
  Varighet 12 - 144 Måneder
  Lån nå
  Annonselenke
  Eksempel: Eff.rente 16,70%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 825,-, Totalt: 94.978,-
 • 23 Min. alder
  Fra 7,90 % Rentesats
  5 000 - 500 000 Lånebeløp
  12 - 180 Måneder Varighet
  Eff.rente 16,24%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 900,-, Totalt: 93.068,-
 • 20 Min. alder
  Fra 8,95 % Rentesats
  25 000 - 500 000 Lånebeløp
  12 - 180 Måneder Varighet
  Eksempel: Eff.rente 17,54%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 900,-, Totalt: 95.413,-
 • 25 Min. alder
  Fra 7,90 % Rentesats
  25 000 - 500 000 Lånebeløp
  12 - 180 Måneder Varighet
  Eff.rente 17,19%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 94.780,-
 • 18 Min. alder
  Fra 7,90 % Rentesats
  10 000 - 400 000 Lånebeløp
  12 - 180 Måneder Varighet
  Eff.rente 14,30%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 640,-, Totalt: 94.333,-
 • 25 Min. alder
  Fra 7,9 % Rentesats
  10 000 - 350 000 Lånebeløp
  12 - 180 Måneder Varighet
  Eksempel: Eff.rente 16,33%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 0,-, Totalt: 93.244,-
 • 18 Min. alder
  Fra 7,95 % Rentesats
  10 000 - 350 000 Lånebeløp
  12 - 144 Måneder Varighet
  Eff.rente 16,93%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 750,-, Totalt: 94.303,-
 • 20 Min. alder
  Fra 16,9 % Rentesats
  10 000 - 75 000 Lånebeløp
  12 - 80 Måneder Varighet
  Eksempel: Eff.rente 19,88%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 1820,-, Totalt: 99.570,-
 • Låne penger på dagen

  I dagens samfunn er man mer og mer vant til at alt skjer raskere enn tidligere. De fleste ønsker ikke vente mange minuttene på informasjon etter at flere og flere løsninger er blitt sanntidsløsninger som tilbys via internett. Man skal ikke mange år tilbake før det var vanlig at man fylte ut en lånesøknad på papir og man måtte vente i lang tid før man fikk en telefon fra en bankrådgiver som skulle ha mer informasjon, og så måtte man gjerne vente enda lenger etter at søknaden ble sendt i posten til en overordnet som skulle godkjenne søknaden. Forbrukslån på dagen var helt utenkelig. Selv korttidslån som skulle være innskudd inntil man kunne få overført et boliglån, var heller ikke lån på dagen.

  Det samme opplevde man gjerne om man skulle kjøpe kostbare forbruksvarer. Skulle man kjøpe en båt eller en bil, måtte man gjerne selger vente til man kunne få utstedt en bankremisse for å få overført større pengebeløp, eller man måtte vente i flere dager før det kunne overføres fra konto til konto. I tillegg brukte man lengre tid på å vurdere om man ville kjøpe en bil eller en båt.

  I dag forventer man at alle transaksjoner foregår umiddelbart, og man er ikke vant til å måtte vente på at en person skal behandle en lånesøknad. I dag vil man ha beskjed om at man får låne penger på minuttet og man vil låne penger på dagen.
  låne penger

  Bedre teknologi

  Den store endringen på dette området skyldes ny teknologi som tillater sammenkobling av flere instanser slik at de kan kommunisere direkte i stedet for at noe må oversendes per brev. Man har løsninger internt i banker som godkjenner lånesøknader umiddelbart på grunnlag av et antall faktorer som må være tilfredsstilt hos søkeren. Med lånesøknader på nett taster søker selv inn all informasjonen som er nødvendig for denne elektroniske avgjørelsen, og de sendes direkte til systemet som skal godkjenne søknaden. Er det tvilstilfeller, så sendes søknaden videre til en person, men de fleste søknader gir deg beskjed på nett om du får låne penger på minuttet.

  Selv om det tok flere år å komme dit, er vi i dag i en situasjon hvor vi ikke behøver å skrive ut søknaden om lån på dagen på noe tidspunkt. Vi fyller ut skjemaet på nett, trykker på Send, og vi har beskjed om vi kan låne penger på minuttet. Vi får tilsendt dokumentene elektronisk, og vi signerer elektronisk. Den delen som har tatt lengst tid å få på plass, er elektronisk signatur. Nå er det juridisk godkjent å signere med for eksempel BankID, som er den metoden som benyttes mest hos bankene.

  Raske pengetransaksjoner

  Hvis man ønsker å låne penger raskt, er man avhengig av raske pengetransaksjoner for at dette skal kunne løses. I dag praktiserer flere banker umiddelbare overføringer, i stedet for at man må vente et døgn på pengeoverføringer. Derfor er det mulig å få låne penger raskt. Om man får gjennomført alle stegene, og signert lånetilbudet elektronisk, så kan bankene i dag klare å overføre penger til deg som er på konto samme dag. Men fortsatt kreves det som oftest at man har signert dokumentene innen et tidspunkt på dagen slik at man kan få inn overføringen i siste overføring fra banken. Man må ha konto i samme bank som långiver om man skal kunne få overført penger raskere enn det.

  Økt ønske om lån på dagen

  På grunn av at denne økte omsetningshastigheten for brukte og nye forbruksprodukter, og en økt forventning til at overføringer bekreftes raskere enn tidligere, så ønsker mange å låne penger på dagen. Flere forbrukere styrer unna låntilbydere som ikke tilbyr lån på dagen. I det minste ønsker de å ha bekreftet lånesøknaden umiddelbart slik at de vet at de har tilgang på de pengene de trenger for å kjøpe det de ønsker.

  Ikke bare forventer man å låne penger raskt, men tilbyderne tilpasser seg løpende etter forskjellige behov hos kundene. Flere tilbydere i dag har også lagt til rette for å kunne tilby å låne penger uten inntekt eller å låne penger uten jobb. Men de fleste som tilbyr denne typen løsninger vil kreve at du stiller med sikkerhet for hele lånebeløpet. I tillegg vil de fleste som tilbyr lån uten jobb eller lån uten inntekt kreve at opplåningsgraden på sikkerheten er lavere enn ved vanlige lån. Du kan få lån uten jobb eller inntekt om du for eksempel kan stille sikkerhet som har såpass høy verdi at lånet kun utgjør 65% av verdien. Om man tar opp denne typen lån, må man forvente at eiendommen man stiller sikkerhet i vil bli solgt for å dekke inn lånet om man ikke klarer å betale. Man bør være sikker på at man får inn inntekten i tide for å få beholde eiendommen man stiller som sikkerhet.

  Denne typen lån kan være en fordel om man ønsker å starte opp sin egen virksomhet og derfor ikke kan vise til fast inntekt eller jobb. Man forventer inntekt på virksomheten som kan dekke inn avdragene på lånet, og på den måten sikrer at lånet blir betalt i tide.

  Lån penger på minuttet

  Lånesøkere er blitt vant til at de fleste långiverne tilbyr bekreftelse på lån på minuttet. Man forventer å kunne fylle ut en søknad på nett, og få umiddelbart svar på søknaden. Når man da i tillegg kan signere elektronisk, vil hele prosessen være overstått på få minutter, og man kan planlegge kjøpet sitt. Det finnes selvfølgelig en stor andel av låntakere som fortsatt ønsker å ta turen innom banken sin og prate med sin rådgiver i banken, for så å fylle ut en søknad sammen med rådgiveren. Men også bankene ser fordelen med raske løsninger på nett. Dette reduserer behovet for rådgivere i banken. Rådgiverne vil derfor i mange tilfeller be lånesøkeren om å fylle ut søknaden på nett. De fleste bankene har innsett at dette er en lønnsom måte for dem å drive sin virksomhet, og de legger derfor ned flere filialer rundt omkring i Norge.

  Dette gjør at valgmulighetene er begrenset. Konkurranseelementet til bankene blir til slutt hvem som kan tilby lånet raskest til kundene. Det er selvfølgelig også fortsatt en forskjell på produktene i forhold til renter og gebyrer, men tilbyderne må ha et ganske godt tilbud til kundene for at en stor andel av kundene skal velge dem om de ikke har en automatisert låneprosess på nett.

  Lånesøkere velger långiver i henhold til raskt svar

  Når teknologien har bragt samfunnet til et punkt hvor man håndterer det meste på nett i stedet for å dra til en bank eller til en butikk for å få hjelp av en person for å kjøpe varer eller tjenester, så er det nødvendig for banker og andre finansinstitusjoner å kunne tilby sine kunder en praktisk løsning for å få svar på sine søknader om lån på minuttet. Helst vil kundene løse alt direkte fra en mobiltelefon slik at de kan ordne praktiske ting mens de er på bussen til og fra jobb, eller i lunsjen på jobb. Man ønsker ikke lenger å være bundet filialer og fysiske butikker som stjeler mye tid fra en effektiv hverdag, men man velger de mest praktiske løsningene for de tjenestene man ønsker.

  Det vil i dag derfor være vel så viktig at långiver har en god løsning for nettbank på mobil som det vil være at du kan låne penger raskt ved hjelp av søknader på nett som gir umiddelbart svar. Långiverne som i dag ikke har gode løsninger for at kundene selv kan utføre søknadsprosessen, få umiddelbart svar, få pengene raskt på konto og kunne administrere lånet på en praktisk måte, vil få utfordringer med å nå sine respektive kunder. Om en ung låntaker i dag får et skjema i hånden som må fylles ut, kan kunden allerede ha mistet interessen om man ønsker å få denne personen inn som lånekunde i banken.

  For banker og finansinstitusjoner er det i dag stor konkurranse for å få låne pengene sine ut til forbrukerne, og man kan derfor ikke la seg henge etter i denne utviklingen. De som er i forkant skaffer seg raskt en voksende kundemasse. Eksempler på dette kan man finne med flere nyetablerte långivere som kommer med små endringer i tilbudet og som gjerne bryter med en praksis som alle andre har hatt i mange år. For eksempel ved at man tilbyr gebyrfrie kontantuttak når interesser i bransjen og myndigheter ønsker å få bort bruk av kontanter ved at man må betale høye gebyrer for dette, eller man oppretter forbrukslån hvor man oppfordrer kunden til å kun betale tilbake renter i stedet for å kreve at man skal betale avdrag på lånet. Uten en annen grunn enn at man ønsker å administrere hvordan forbrukere bruker pengene sine, så har de fleste tilbydere av forbrukslån og kredittkort krevd en viss andel nedbetaling hver måned. Selv om hensikten med dette kan være uklar, da kundene enkelt kan ta ut innbetalt beløp på et kredittkort straks etter det er innbetalt og dermed kun betale renter på tradisjonelle løsninger også.

  Det er skjedd mange endringer i løsninger for forbrukslån og forbrukslån på dagen. Kunder forventer i dag å kunne få svar på sin søknad om lån på minuttet og de forventer å kunne få utbetalt pengene senest dagen etter dokumentene er signert elektronisk. Man benytter som oftest ikke en kunderådgiver lengre, men ordner hele lånet på nett og møter ofte aldri den finansinstitusjonen man låner pengene fra.

Brukerrangering:
4.5 / 5
basert på 5 tilbakemeldinger
Gi tilbakemelding